11 Eylül 2017 Pazartesi

Sürdürülebilir Kalkınmada İstek Birlikteliği - 2

Toplumumuzda farklı alanlarda çalışan bireyler bulunmaktadır. Zeytincilik, montaj hattında işçilik, mühendislik, veterinerlik ve benzeri görevler. İhtiyaçlarımızı karşılamak için kurduğumuz karmaşık ve karşılıklı faydaya dayalı düzeni uzun yıllardır sürdürmekteyiz. Tesis edilen yapı, bireylerin katkıları neticesinde diğer bireylerden hizmet ve ürün alabilmesini sağlamaktadır. Bu yazıda, kurulu yapıda yer alan, topluma katkı sağlayan ve bununla birlikte asgari ücret alan bireylerin, sağladıkları katkıya göre elde ettikleri faydayı tartışacağız.

Asgari Ücret Nedir?
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin (d) bendi; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti” 
Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyon'unca belirlenen, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak ve Komisyonca belirtilen rakamdan düşük olamayacak ücrettir.
Madde 12 — İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez.
Yurdumuzda yaklaşık 6,5 milyon asgari ücretli çalışan bulunmaktadır [1].  İşgücü Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de toplam çalışan sayısı 26 milyon 621 bin kişi olarak tahmin edildiği düşünüldüğünde, 6,5 milyon rakamının sahip olduğu yüzdesel oran göze çarpmaktadır. Asgari ücretin miktarı iş yerlerine asılan Asgari Ücret Yazısı okunarak takip edilebilir. 

OECD verilerine göre Türkiye'de çalışanların yüzde 43,3'ü haftada 50 saatten fazla çalışmaktadır [2].
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamaktadır.
Güncel net asgari ücretin 1404,6 TL olduğu [3] bilgisi ile, asgari ücret alan bir vatandaşın alım gücünü inceleyelim. 1 aylık asgari ücretin tamamı karşılığında alınabilecek ürünlerin bazıları:

 • 48,83 kg Dana Kıyma VEYA
 • 28,08 kg Dana Pirzola VEYA
 • 117 kg Tavuk But Izgara VEYA
 • 236 kg Baldo Pirinç VEYA
 • 653 l Uzun Ömürlü Süt VEYA
 • 117,5 kg Beyaz Peynir VEYA
 • 78 kg Siyah Zeytin
Yukarıdaki maddelerin her biri 1404,6 TL'ye karşılık gelmektedir, bu miktardan sadece 682 TL kira ve 205 TL (aylık akbil) ulaşım giderini çıkaralım:

 • 11,72 kg Dana Kıyma VEYA
 • 6,7 kg Dana Pirzola  VEYA
 • 28,1 kg Tavuk But Izgara VEYA 
 • 56,6 kg Baldo Pirinç VEYA
 • 156 l Uzun Ömürlü Süt VEYA
 • 28,2 kg Beyaz Peynir VEYA
 • 18,7 kg Siyah Zeytin
Elektrik, doğalgaz ve su giderlerini aylık 250 TL olarak hesaplar, giyim, kültürel ve sağlık masraflarını ihmal ederek yalnız 250 TL'yi çıkarırsak geriye 87,06 TL kalmakta. 87 TL ile alınabilecekler (her bir madde 87 TL etmektedir):
 • 3 kg Dana Kıyma VEYA
 • 1,7 kg Dana Pirzola VEYA
 • 7,2 kg Tavuk But Izgara VEYA
 • 14,6 kg Baldo Pirinç VEYA
 • 40,5 l Uzun Ömürlü Süt VEYA
 • 7,3 kg Beyaz Peynir VEYA
 • 4,83 kg Siyah Zeytin 
Asgari ücret ile asgari yaşam karşılanabilir mi? Haftada 45 saat sürekli çalışan bireyin zor şartlar altında geçimini sağlaması, bunun yanı sıra Türkiye'deki milyoner sayısının 16 bin kişi daha artması düşündürücü bir gelişme. Toplumun azınlığının artan gönenci kimlerden eksiliyor? 


Görsel 1. Türkiye'de Milyoner Sayısı [4]


 1. http://www.gazetevatan.com/2017-yilinda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak--1018896-gundem/
 2. http://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/1347201-turkiyenin-mesaisi-bitmiyor
 3. https://www.csgb.gov.tr/home/Contents/Istatistikler/AsgariUcret 
 4. http://www.hurriyet.com.tr/milyoner-sayisi-16-bin-kisi-artti-40357105

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder