10 Eylül 2017 Pazar

Sürdürülebilir Kalkınmada İstek Birlikteliği

Kişi, çalışarak topluma kattığı fayda, kalkınmaya verdiği destek karşılığında gönenç ve erinç içinde bir yaşam elde edebilmelidir. TÜİK’in araştırmasına göre 2015 yılında Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,5. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik küme ise sadece yüzde 6,1 pay alabilmiş durumda. Katkı sağlayabileceği bir işte çalışabilme, yiyecek, giyecek, eğlence, kaliteli bir yaşam sağlayacak kadar gelir elde etme, barınma, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve tekellerin veya aracıların oluşturabileceği haksız rekabetten uzak bir yaşam, topluma katkı sağlayan her bireye sağlanması gereken en düşük faydalardır. Kişiye sağlanması gereken bu hakların toplum genelindeki etkisi sürdürülebilir bir kalkınma olacaktır.

Görsel 1. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, TÜİK, 2015
[Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21584]

Sürdürülebilir kalkınma, ulaşılmasının önemli ve gerekli olduğuna inanılan büyük bir amaç için bir araya gelen, öğrenmeye istekli ve yaşam dolu topluluklar (manevi güç) ile hayatın doğal akışına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tam tersi durumu düşünürsek, sadece hayatını devam ettirmek için yaşayan, öğrenmeye isteği olmayan ve manevi çöküntü içerisindeki topluluklardan yaratılışlarına uygun olmayan bir düzen içerisinde kalkınmayı desteklemelerini istediğimiz sonucuna varırız. Amaç, istek ve manevi gücün bir araya getirilmesi, toplumumuzun arzu ettiği gönenci elde etmesi için gerek şartlardır. Toplumumuzdaki bireylerin yaşamlarından ne kadar memnun olduğunu araştıran TÜİK, 2016 yılında bireylerin sadece yüzde 61’inin memnun olduğu sonucuna vardı. Öğrenme isteğini kitap okuma alışkanlığı göstergeleri ile ölçer isek, TÜİK verilerine göre, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap okumaya ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakika.


Görsel 2. Yaşam Memnuniyeti Araştırması, TÜİK, 2016
[Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24641]


Toplumumuzun temelinde amaç, istek ve manevi güç maddelerinde sorunlar olduğunu gözlemlemekteyiz. Sonraki yazılarda bu konudaki mevcut durumu daha yakından inceleyerek çözümü için birey olarak hangi adımları atabileceğimizi tartışacağız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder