28 Mart 2017 Salı

Bireylerin Tütün Mamulü Kullanmaya Başlama Nedenlerinin Dağılımı, 2014

Türkiye'de 2014 yılında bireylerin tütün mamulü kullanmaya başlama nedenlerini incelediğimizde 36,2% ile merak etmenin en yüksek etken olduğunu görüyoruz. İkinci önemli nedenin de 29,4% ile bireylerin arkadaşlarının etkisi altında kalması kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir. Arkadaş etkisini 16,8% ile özenti takip etmektedir.Sigarayı bırakmanın zorlukları ve zararları göz önüne alındığında bireylerin sigaraya başlamasının başlıca nedenlerinin merak, çevre etkisi ve özenti olması dikkat çekmektedir. Bireylerden hiçbir neden olmadan tütün mamullerine başlayanların oranı ise 1,9%'dur.

Kaynak: TUİK

25 Mart 2017 Cumartesi

Türkiye 2009-2015 Doktora Eğitim Düzeyine Sahip Kişi Sayısı


Türkiye'de 2009-2015 arasında doktora eğitim düzeyine sahip kişi sayısını incelediğimizde 2009-2015 yılları arasında toplam 72711 kişi artışı olduğunu ve yıllık ortalama 10387 adede eşit olduğunu görmekteyiz.


Doktoralı kişi sayısındaki en düşük artış 2011-2012 yılında 696 kişi ile gerçekleşmiş olup, en yüksek artış ise 31561 kişi ile 2011-2012 yılları arasında gerçekleşmiştir. 2010-2015 arasındaki artış ise 2010-2011 arasındaki ile benzer olup 6000-8000 kişi/yıl bandında yer almaktadır.

Veriler TÜİK veritabanından derlenmiştir.

23 Mart 2017 Perşembe

Türkiye 2000-2016 Erkek ve Kadınların Ortalama İlk Evlenme Yaşı

Türkiye'de 2000-2016 yılları arasında ilk defa evlenenleri incelediğimizde, erkeklerde evlenme yaşının 2010'dan 2016 yılına kadar 26,5'dan 27,1'e arttığı gözlemlenmektedir. Artış lineer bir davranış göstermek ile birlikte 2020 yılında erkek ilk evlenme yaş ortalamasının 27,5 olacağı tahmin edilmektedir.Türkiye'de 2000-2016 yılları arasında ilk defa evlenenleri incelediğimizde, kadınlarda evlenme yaşının 2010'dan 2016 yılına kadar 23,2'den 24,0'a arttığı gözlemlenmektedir. Artışın lineer bir davranış gösterdiği kabul edilirse 2020 yılında erkek ilk evlenme yaş ortalamasının 24,5 olacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye'de kadınların ilk evlilik yaşının 2010-2015 yılları arasında erkeklerden ortalama 3,2 yaş daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

19 Mart 2017 Pazar

Türkiye 2000-2015 Tiyatro Gösteri ve Salon Sayısı


Türkiye'de 2000-2015 yılları arasında gerçekleşmiş yerli&yabancı tiyatro gösteri sayısı ve tiyatro sayısını incelediğimizde gösteri sayısında 2008 yılında kayda değer bir artış görüldüğü ve 17410 adet gösterinin gerçekleştiğini görmekteyiz. 2013 yılına kadar tiyatro gösteri sayısında artış devam etmiş fakat 2013-2015 yılları arasında sabit bir ilerleyiş olduğu gözlemlenmiştir.

Tiyatro salonlarının sayısındaki en büyük artış 2010 yılında gerçekleşmiştir. 2009 yılında 201 adet olan salon sayısı 229 adet artarak 2010 yılında toplam 430 adede yükselmiştir. Salon sayısındaki dramatik artış ile gösteri sayısı arasında güçlü bir korelasyon olmaması dikkat çekmiştir. 2014 yılında 611 adet olan salon sayısı 2015 yılında 719 adede çıkmasına rağmen gösteri sayısının azaldığı görülmektedir.

Bu analizde kullanılan veriler TÜİK veritabanından alınmıştır.

10 Mart 2017 Cuma

Türkiye Yaş Gruplarına Göre Günlük TV Seyretme Süresi (%)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aile Yapısı Araştırması Veri Tabanı 2006 verilerine göre, Türkiye'de tüm yaş gruplarında günde en çok 1-3 saat aralığında TV seyredildiği görülmüştür. Günde 1-3 saat TV izleyenlerin oranı tüm yaş grupları baz alındığında minimum 58,6% ve maksimum 61,3% değerlerini almaktadır. Günlük 1-3 saat TV seyredenleri, tüm yaş gruplarında geçerli olmak üzere günde 4-6 saat TV izleyenler takip etmektedir.


Yaş gruplarına bağlı olarak TV izleme sürelerinde dramatik bir değişiklik olmamakla birlikte, 65 yaş üstü grubunda günlük 4-6 saat arası TV izleyenlerin yüzdesi diğer yaş gruplarından ortalama 5% az olmakla beraber, 65 yaş üstünde 0-1 saat TV izleyenlerin oranının diğer yaşlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

7 Mart 2017 Salı

Türkiye 2010-2016 Tavuk Yumurtası Üretimi (Milyar)

Türkiye'de 2010 - 2016 yılları arasında tavuk yumurtası üretimi kayda değer bir artış göstermiştir. 2010 yılında 11,84 milyar adet ile başlayan üretim 2016 yılında 18,09 milyar adede ulaşmış son 6 senenin en yüksek değerine erişmiştir. Tavuk yumurtalarının ortalama hacminin 40 cm3 olduğu varsayıldığında 2016 yılı üretilen toplam yumurta hacminin 723904 cm3 olduğu görülmektedir. Bu değer 300 adet olimpik yüzme havuzunun hacmi ile eşittir.Yumurta üretimindeki sürekli artışın son 6 senede bozulduğu tek dönem 2015 yılıdır. İlgili dönemde ihracatta yaşanan gerilemenin yumurta üretimindeki artışı olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir.

1 Mart 2017 Çarşamba

Türkiye’nin En Çok Petrol İthal Ettiği 10 Ülke(Ton) - 2015

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun 'Petrol Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu' Tablo 2.1.1 Türkiye'nin ülkelere göre petrol ithalat miktarlarını ton cinsinden göstermektedir. Petrol ithal edilen ilk 10 ülke incelendiğinde 1. sırada Irak ve 10. sırada Kazakistan olduğu görülmektedir.İthal edilen petrol miktarları verilerine ham petrol, motorin türleri, fuel oil türleri, havacılık yakıtları, denizcilik yakıtları ve diğerleri dahil edilmiştir. Lisans türlerine göre incelendiğinde ithalatın 70,85%'sinin Rafinerici Lisansı ile, 29,10%'sinin Dağıtıcı Lisansı ile ve kalan 0,05% ithalatın ise İhrakiye Teslim Lisansı ile gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Lisans sahiplerine göre ithalat miktarlarında ise 70,85% pay ile Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin lider olmakla birlikte, şirketin ithalatının çok büyük kısmının ise ham petrol oluşturmaktadır.